Otevřený depozitář

Sbírku Památníku národního písemnictví tvoří na 7 milionů sbírkových předmětů různého charakteru. Jedná se tedy o jednu z nejvýznamnějších v České republice. Najdeme zde rukopisy, různé verze divadelních her, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy, samizdaty, fotografie, obrazy, grafiky, ex libris, plastiky, první vydání knih, knihovny významných osobností, ale i předměty osobní povahy, jako jsou například dýmka, hrací karty, psací stroje nebo nábytek.

A z tohoto množství k 65. roku založení instituce vybrali odborní pracovníci ze sbírek 65 unikátů. Jedná se o výjimečné předměty a kulturní symboly, pod kterými jsou skryta jména jako Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Jaroslav Seifert. Najdeme zde i další osobnosti patřící již do současnosti - Vladimíra Holana, Bohumila Hrabala, Josefa Hiršala, Bohumilu Grégrovou, Ludvíka Vaculíka a Václava Havla. Z výtvarných umělců to jsou Josef Váchal, Jakub Schikaneder, František Bílek, Vojtěch Preissig, František Kobliha, Karel Teige, Toyen, Zdeněk Burian, Jiří Kolář a Vladimír Boudník.
Dále jsou to výjimečné knižní tituly - autorské knihy, bibliofilie nebo vzácné tisky, jako jsou například Žlutický kancionál, Postyla od Josefa Váchala, ale i kniha související s novými formami knižní kultury - bibliofilie Karel Hynek Mácha od Zdeňka Sýkory typograficky upravená Zdeňkem Zieglerem a oceněná v soutěži Nejkrásnější české knihy roku.

Tento výběr zároveň představuje pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví a tak si díky webové prezentaci projektu 65 můžete tyto předměty prohlédnout včetně jejich příběhu a dokumentace.
Přejeme vám zajímavou procházku tímto mimořádným depozitářem.


Zdeněk Freisleben
ředitel PNP