Portrét Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček Borovský

„Vaši podobiznu měla jsem přece však to potěšení vidět: byla právě v krámě u Hoffmanna vyvěšena. Houfek všelikého lidu stálo u krámu a dívali se na Vás a posuzovali.“ Božena Němcová 10. 8. 1849. V průběhu života Karla Havlíčka Borovského vzniklo několik jeho podobizen. Havlíčkova výrazná tvář zaujala francouzského malíře Henri Lehmanna při návštěvě Karlových Varů v roce 1849 takovou měrou, že ji nakreslil sobě i Adolfu Pinkasovi do památníku. Do svého zápisníku si podobu Havlíčka tužkou nakreslil i jeho přítel Vilém Gabler. S jeho portrétem vyšlo i několik litografií. Fotografický obraz však existuje jediný – daguerrotypie. Na měděné postříbřené destičce je zachycena Havlíčkova podoba. Autorem je pravděpodobně kočovný daguerrotypista Josef Krtička. Havlíček ho doporučoval z vlastní zkušenosti v nadšeném článku v České včele 23. dubna 1847 a znovu 31. srpna 1847. Českému tisku totiž imponovalo to, že Krtička své podnikání inzeroval česky.

● Yvetta Dörflová

datace:
rozměry: 7 x 8 cm, nově zarámováno s použitím původní pasparty 10,6 x 13,9 cm
výtvarný druh: fotografie
technika: daguerrotypie
ze souboru / provenience: LA PNP, fond Karel Havlíček Borovský